Doorgaan naar inhoud

Disclaimer

Rechtspersoon Ombits (Kamer van Koophandel: 01171869), hierna te noemen RP, verleent je hierbij toegang tot TVbeugels.nl en nodigt je van harte uit om het aangebodene te kopen. RP behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

RP spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Hoewel wij te allen tijde zo oplettend mogelijk zijn, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op TVbeugels.nl aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van de begeleidende informatie. Ons assortiment en de productinformatie van de artikelen in ons assortiment kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RP.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op TVbeugels.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RP, tevens sluiten wij aansprakelijkheid door directe en/of indirecte schade uit.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor informatie op websites van derden waar hyperlinks op TVbeugels.nl naar doorverwijzen of voor informatie op sites van derden die doorlinken naar TVbeugels.nl

RP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door artikelen uit ons assortiment.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten en afbeeldingen op TVbeugels.nl liggen bij RP. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RP, uitgezonderd situaties waarin regelingen van dwingend recht van toepassing zijn (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Datum laatste aanpassing 4-6-2024